/// วิธีการซื้อบัตรงาน BITS MMXIV/// เริ่มจำหน่ายบัตรทุกประเภท วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป 1. ซื้อ... http://t.co/cYZvO9gd1s
yesterday

BITS MMXIII app is now available

BITS MMXIII app from iTunes is now ready. Get the latest update. Get a ticket and more. Read more >

BITS goes paperless

Booking this year ticket is easy and painless. You can now use credit card and purchase Read more >

Supporting BITS?

We are the biggest type design business community in Thailand and perhaps SE Asia. Your Read more >

Welcome To BITS (Bangkok International Typographic Symposium)

BITS (Bangkok International Typographic Symposium) First ever typographic conference in Bangkok, Thailand. Organized by Cadson Demak in association with ThaiGa. The conference primary goal focuses on typographic design and type design community. Participants will get variety of inspirations from notable designers from USA, France, Germany, Japan and Local guest speakers.

BITS 2013 is coming up in November.

The third edition of BITS (Bangkok International Typographic Symposium). First ever typographic conference in Bangkok, Thailand. Hosted by Cadson Demak in association with ThaiGa. The conference primary goal focuses on typographic design and type design community. Participants will get variety of inspirations from notable designers from all over the world and local guest speakers from Thailand as well. It is official ! BITS MMXIII will be taking place at BACC 5th floor auditorium on 22-23 Read more >
View All News & Activities >